Skip to content
- for små mennesker i utvikling

AVDELINGER

VI HAR 6 AVDELINGER FORDELT PÅ SKOGRO OG FAMILIEBARNEHAGEN

SMÅBARN

KNERTEN

Velkommen til Knerten!

Vi er en 0-3-årsavdeling hvor vi har 16 flotte barn og 5 voksne.

Her har vi stort fokus på å hjelpe barna med å skape gode relasjoner og få gode lekekamerater. Omsorg, trygghet og nærhet er sentrale begreper som går igjen i vår hverdag. Vi er opptatte av barnas medvirkning, og de er i stor grad med på å forme hverdagen vår med dans, sang og latter.

Vi voksne tilbringer mesteparten av dagen på gulvet sammen med barna slik at vi kan være med i deres utforskning, og samtidig være trygge ladestasjoner for de små utforskerne når de er slitne.

Vi bruker trygghetssirkelen aktivt som hjelpemiddel for å oppnå dette. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt, og går turer 2 dager i uken. Her får barna stimulert både sanser og motorikken.

SMÅBARN

TOMMELITEN

Tommeliten er en småbarnsavdeling 0-3 år, vi har 16 barn og er 5 voksne, to pedagoger og tre assistenter.

På Tommeliten jobber vi aktivt med trygghetssirkelen.
Det er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Barna trenger å veksle mellom nærhet og utforskning.

Hverdagen vår inneholder mye lek, både ute og inne, to turdager i uken, sangsamlinger og eventyr, organiserte aktiviteter, medvirkning, fast struktur på dagen og gode rutiner.
Barna får trygghet, omsorg, oppleve mestringsfølelse, tilstedeværelse, trygghet, varme og positive følelser.

Språkstimulering jobber vi kontinuerlig med. Vi er opptatt av hverdagssamtalene vi har rundt måltidene, påkledning og ellers i barnehagehverdagen.
Barna kommuniserer bedre, de får en bedre lek og er mer sosiale når språket blir brukt aktivt.
Leken er grunnlaget for trivsel og utvikling. Vi sitter ofte på gulvet med barna og er tilstede og veileder dem i leken.
Vi er ofte i smågrupper, slik at barna kan fordype seg i lek, aktiviteter og knytte nære vennskap og relasjoner til andre barn og voksne.

På Tommeliten er vi engasjerte og tilstedeværende voksne og vi ønsker å skape et trygt og rolig miljø for barna, som er hva de minste i barnehagen har behov for og trenger.

STORE BARN

KVISTEN

Kvisten har fokus på vennskap gjennom lek, glede og humor.

Trivsel, tillit og trygghet er viktig for barn og voksne. Vi bruker trygghetssirkelen som et verktøy for barn og foreldre gjennom hele året.

Språk er gøy😃
Språk påvirker alle utviklingsområder rundt barnet. Avdelingen jobber mye med språk og begrepsforståelse.
Vi bruker også litt tegn-til-tale.

STORE BARN

CHARMTROLLET

Vi er en 3-6 års avdeling med 28 barn og 5 voksne . Vi som jobber her er Jørgen (pedagogisk leder), Kathrine (barnehagelærer), Susan (barnehagelærer), Fanny (assistent) og Hilde (assistent).

Vi liker å starte dagen rolig, så etter frokost har vi derfor en samling hvor vi ved hjelp av bilder og tegn-til-tale, ser på dagens innhold, dato, vær, hvilken dag det er, måned og årstid. Så har vi en liten massasjestund hvor barna stryker hverandre på ryggen til rolig musikk.

Vi deler ofte gruppa og har aktiviteter/opplegg i grupper. Vi har 2 turdager i uka, hvor halve gruppa går en dag og den andre gruppa går den andre dagen.

Vi liker å jobbe med prosjektarbeid hvor vi har et overordnet tema, så finner vi på mye forskjellig gjennom året som er knyttet til tema vårt.

I løpet av dagen har vi en hvilestund hvor vi ofte lytter til lydbok.

I tilknytning til fruktstunden leser vi bøker.

De eldste på avdelingen er maxibarna og de har maxiklubb hvor de har aktiviteter rettet kun mot de.

STORE BARN

MOSETUSSENE

På Mosetussene er det 28 flotte barn i alderen 3-6 år og 5 voksne.

På avdelingen ønsker vi å skape gode opplevelser og vennskap for store og små.
Vi har stort fokus på lek, og læring igjennom lek. Vi ønsker også at barna skal bli glad i og kjent med naturen og nærmiljøet vårt, slik at vi kan ta vare på den.

Ved siden av ulike temaer gjennom året, har vi også stort fokus på vennskap og trygghet, slik at barna får gode samspillserfaringer og utvikler sosiale ferdigheter.

SMÅBARN

FAMILIEBARNEHAGEN

Skogro Familiebarnehage er en liten småbarnsavdeling med 8 barn fra 0-3 år. 

Hos oss er det to assistenter, Heidi og Ann Kristin og pedagogisk leder Kristine. Vi holder til i underetasjen til eier i Nordbergsvingen, og familiebarnehagen er en egen avdeling under Skogro barnehage.

Vi er opptatt av å gi barna en rolig start i en mindre gruppe, å se hvert enkelt barn og deres behov. Trygge barn gir god grobunn for all lek, læring og mestring.

Vi har flotte turmuligheter rett utenfor døren, og er ute i all slags vær. Vi er opptatt av barns medvirkning til egen hverdag, og det å bli sett og hørt for å stimulere til et positivt selvbilde. Vi arbeider mye i grupper utfra barnas behov og ønsker.

Gjennom voksenstyrt organisert lek og barnas frilek jobber vi mye med språk og eventyr, og liker å skape undring og kreativitet i leken.

Vi arbeider med Skogro sin langtidsplan, årsplan og barnehagens Rammeplan og har et godt foreldresamarbeid.